تمام پست های موجود در : نگرش

افزایش تعرفه گمرکی برخی از کالاهای وارداتی به عراق

شورای وزیران عراق در جلسه مورخ ۲۰۱۸/۶/۵ با استناد به قانون حمایت از تولیدات عراقی، افزایش تعرفه های گمرکی ذیل را به مدت ۴ سال برای همه کشور ها به وزارت صنایع و معادن آن … ادامه مطلب…