تمام پست های موجود در : یادداشت

عراق؛ با ایران یا با تحریم‌ها؟

مردم کشورمان در واکنش به اظهارنظرهایی ازاین‌دست باید به مواضع قابل‌تحسین دیگر جریان‌ها در عراق هم توجه کنند. نفوذ ایران در عراق و روابط استراتژیک ما با این کشور به‌گونه‌ای است که چنین اظهارنظرهایی خللی … ادامه مطلب…

برگزاری کنفرانس بازسازی یا سرمایه گذاری عراق در کویت

دکتر سید حمید حسینی-دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق: در ماههای اخیر تبلیغات زیادی در رابطه با کنفرانس فوق در داخل وخارج از عراق صورت گرفته بود و بر پایی شکوهمند این کنفرانس از … ادامه مطلب…