تمام پست های موجود در : کمیسیون فناوری اطلاعات

تقویم برگزاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

*شایان ذکر است جلسات کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بر اساس تاریخ های جدول فوق برگزار خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر احتمالی زمان … ادامه مطلب…

بررسی راهکارهای ورود به بازار عراق در حوزه فناوری اطلاعات

دومین جلسه کمیسیون “فناوری اطلاعات و ارتباطات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه جاری با حضور شرکت های فعال حوزه IT و شرکت های راغب به ارائه خدمات الکترونیک جهت بازاریابی … ادامه مطلب…

تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد. در ابتدای این نشست … ادامه مطلب…