راه اندازی سامانه صدورالکترونیکی گواهی بهداشت نباتی در مرز خسروی

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: مرز خسروی در استان کرمانشاه به سامانه صدور الکترونیکی گواهی بهداشتی صادرات محموله های کشاورزی مجهز شده است. به  نقل از خبرگزاری مهر، فرهاد شریفی گفت: … ادامه مطلب…