امضای یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

  افروز بهرامی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نشست تخصصی چگونگی پوشش ریسک صادرات و سرمایه‌گذاری در عراق، امضا کنندگان این … ادامه مطلب…

امضای یادداشت تفاهم صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

  افروز بهرامی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نشست تخصصی چگونگی پوشش ریسک صادرات و سرمایه‌گذاری در عراق، امضا کنندگان این … ادامه مطلب…

احتمال بازگشایی مرز خسروی طی هفته آینده

فرماندار قصرشیرین از احتمال بازگشایی مرز خسروی طی هفته آینده خبر داد و گفت: تمام زیرساخت ها برای این منظور فراهم است. به نقل از خبرگزاری مهر، مرادعلی تاتار در خصوص بازگشایی مرز خسروی اظهار … ادامه مطلب…

سلسله نشست های ماهانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولین نشست از سلسله نشست های ماهانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال ۱۳۹۸ با حضور مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران و مدیر کل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت ایران با محور ها … ادامه مطلب…