برای نخستین بار یک هزار تن آرد از زنجان به عراق صادر شد

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان گفت: برای نخستین بار یک هزار تن آرد به ارزش ۲۰ میلیارد ریال از این استان به کشور عراق صادر شد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، محمد ایزدی افزود: صادرات آرد از زنجان به کشور عراق از محل ورود موقت انجام شده است.
به گفته وی، ارزش این میزان آرد صادر شده از زنجان به این کشور ۲۵۰ هزار دلار است.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مرحله دوم از صادرات آرد به عراق انجام می شود و مقصد صادرات آرد زنجان همین کشور است.
ایزدی یادآور شد: آزمایش های مورد نیاز برای آرد توسط شرکت غله استان زنجان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر آرد صادر شده به عراق، طی سالجاری بیش از ۶۰ هزار تن از گندم مازاد برنیاز کشاورزان زنجان به استان های تهران، یزد، البرز، خراسان رضوی و گیلان منتقل شد.
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ استان زنجان گفت: با توجه به تولید پایین گندم در استان های تهران، یزد، البرز، خراسان رضوی و گیلان مازاد بر مصرف محصول در زنجان به این استان ها منتقل شد.
ایزدی اضافه کرد: ۱۹۵ هزار و ۲۵ تن گندم از کشاورزان این استان خریداری و ۶۵ هزار تن در بورس کالا برای فروش عرضه شد.
به گزارش ایرنا، زنجان یکی از استان های قطب در تولید محصول راهبردی گندم در کشور به شمار می رود.
سال ۹۵ بیش از چهار هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال برای خرید ۳۵۲ هزار تن از این محصول به کشاورزان استان زنجان پرداخت شد.
زنجان سال گذشته در تولید گندم رتبه هشتم و در ذخیره سازی این محصول راهبردی نیز جزو استان های رده بالای کشور بود.
طی سال های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۱۶۶ ،۲۲۰ ،۲۳۲ و ۳۵۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در این استان خریداری شد.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed