عراق به دنبال برگزاری کنفرانس ”داووس کوچک“

نخست وزیر عراق اعلام کرد، این کشور در حال حاضر با مجمع جهانی اقتصاد برای هماهنگی به منظور برگزاری کنفرانس «داووس کوچک» در عراق همکاری می‌کند.

خبرگزاری ایسنا به نقل از سومریه نیوز نوشت: دفتر حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای آورده است، وی با سفیران هفت کشور بزرگ صنعتی ، اتحادیه اروپا، نماینده بانک جهانی و نماینده برنامه‌های توسعه سازمان ملل نشستی برگزار کرد.

براساس این بیانیه، در این نشست تحکیم روابط با کشورهای بزرگ صنعتی و حمایت از عراق در همه زمینه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که عراق در زمینه اصلاح و افزایش پتانسیل خود اقدامات درستی اتخاذ کند.

همچنین در این نشست بر اهمیت همکاری برای موفقیت‌آمیز بودن کنفرانس کویت، جذب سرمایه‌گذاری‌ و رونق‌بخشی به اقتصاد منطقه تاکید شد.

طبق این بیانیه، العبادی تصریح کرد، دولت باید در اصلاح اقتصادی عراق جدیت و عمل مداوم داشته باشد.

وی گفت، عراق در حال حاضر با مجمع جهانی اقتصاد به منظور برگزاری کنفرانس «داووس کوچک» در عراق همکاری می‌کند.

شرکت کنندگان در این نشست هم اعلام کردند، از اصلاح اقتصادی عراق در همه زمینه‌ها از جمله ساخت و بازسازی و جذب کارشناسان و شرکت‌های جهانی در بخش‌های مختلف حمایت کرده و در کنفرانس کویت شرکت می‌کنند.

همچنین نماینده بانک جهانی تاکید کرد، این بانک گزارش ویژه تجزیه و تحلیل نیازها برای بازسازی را آماده می‌کند تا در کنفرانس کویت مطرح کند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed