جدول تعرفه های گمرکی واردات کالا به عراق

پیرو خبر”تفاهم بر سر مهم‌ترین‌ محورها میان گمرکات ایران و عراق“، در جدول ذیل متوسط تعرفه های قبلی و تغییرات آن درج گردیده است.
متوسط تعرفه های قبلی به صورت حسابی بدون در نظر گرفتن وزن ارزشی کالاهای صادراتی تعیین گردیده است.
این تعرفه ها ملاک محاسبه عوارض گمرکی از ابتدای سال ۲۰۱۸ در عراق است.
شماره فصل شرح فصل درصد تعرفه سهم در صادرات ایران به عراق متوسط تعرفه قبلی تغییرات
۱ حیوانات زنده؛ محصولات حیوانی ۱۰ ۰/۲ ۱۰ ۰/۰
۲  گوشت و احشاء خوراکی ۱۰ ۰/۸ ۱۴/۶ -۴/۶
۳  ماهیها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات ۱۰ ۲/۲ ۱۵ -۵/۰
۴  شیر و محصولات لبنی؛ تخم پرندگان؛ عسل طبیعی؛ محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد ۱۰ ۸/۷ ۱۰/۷ -۰/۷
۵ سایر محصولات حیوانی ۱۰ ۰/۰ ۸/۹ ۱/۱
۶  نباتات زنده و محصولات گلکاری ۱۰ ۰/۱ ۸ ۲/۰
۷  سبزیجات، نباتات، ریشه و غده‌های زیرخاکی خوراکی ۱۰ ۶/۶ ۲۴/۹ -۱۴/۹
۸  میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند ۱۰ ۵/۶ ۲۰/۸ -۱۰/۸
۹  قهوه، چای، ماته و ادویه ۱۰ ۰/۰ ۷/۲ ۲/۸
۱۰  غلات ۱۰ ۰/۰ ۴/۲ ۵/۸
۱۱  محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم ۱۰ ۰/۱ ۷/۱ ۲/۹
۱۲  دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله ۱۰ ۰/۱ ۴/۸ ۵/۲
۱۳  انگم‌ها؛ صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی ۱۰ ۰/۰ ۱۲ -۲/۰
۱۴  مواد قابل بافت؛ سایر محصولات نباتی که در جای دیگر گفته‌شده  و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد ۱۰ ۰/۱ ۵ ۵
۱۵  چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربیهای خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی ۱۰ ۰/۳ ۶/۶ ۳/۴
۱۶  فرآورده‌های گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا سایر آبزیان ۱۰ ۰/۳ ۱۸/۸ -۸/۸
۱۷  قند و شکر و شیرینی ۱۰ ۱/۴ ۱۵/۲ -۵/۲
۱۸  کاکائو و فرآورده‌های آن ۱۰ ۰/۸ ۱۷/۵ -۷/۵
۱۹  فرآورده‌های غلات، آرد، نشاسته، فکول یا شیر؛ نان‌های شیرینی ۱۰ ۳/۲ ۱۱/۲۵ -۱/۲۵
۲۰  فرآورده‌ها از سبزیجات، میوه‌ها یا از سایر اجزاء نباتات ۱۰ ۴/۴ ۳۶/۵ -۲۶/۵
۲۱  فرآورده‌های خوراکی گوناگون ۱۰ ۲/۱ ۱۹/۲ -۹/۲
۲۲  نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه ۳۰ ۰/۳ ۵۶/۶ -۲۶/۶
۲۳  آخال و تفاله صنایع خوراک‌سازی؛ خوراکیهای آماده برای حیوانات ۱۰ ۰/۱ ۷/۵ ۲/۵
۲۴ -توتون و تنباکو و بدل توتون و تنباکوی ساخته شده ۳۰ ۰/۰ ۲۷/۵ ۲/۵
۲۵  نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ گچ، آهک و سیمان ۱۵ ۳/۱ ۷/۳ ۷/۷
۲۶  سنگ فلز، جوش و خاکستر ۱۵ ۰/۲ ۰ ۱۵
۲۷  سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها؛ مواد قیری؛ موم‌های معدنی ۱۵ ۱/۸ ۷/۱ ۷/۹
۲۸  محصولات شیمیایی غیرآلی؛ ترکیبات آلی یا غیرآلی فلزات گرانبها،عناصر رادیو اکتیو، فلزات خاکهای کمیاب و ایزوتوپها ۱۰ ۰/۳ ۳/۶ ۶/۴
۲۹  محصولات شیمیایی آلی ۱۰ ۱/۹ ۵/۹ ۴/۱
۳۰  محصولات دارویی ۱۰ ۰/۲ ۸/۴ ۱/۶
۳۱  کـــــودهـا ۱۰ ۰/۸ ۱۰ ۰
۳۲ عصاره های دباغی و رنگرزی، رنگها ۱۰ ۰/۱ ۶/۵ ۳/۵
۳۳  روغن‌های اسانسی و شبه رزین‌ها (رزینوئیدها)؛ محصولات عطرسازی یا پاکیزگی آماده و فرآورده‌های آرایشی ۱۰ ۰/۱ ۱۸/۶ -۸/۶
۳۴ صابون و فراورده های شستشو و موم و خمیرهای دندانسازی ۱۰ ۲/۰ ۶ ۴
۳۵  مواد آلبومینوئید؛ محصولات براساس نشاسته یا فکول تغییر یافته؛ چسب‌ها؛ آنزیمها ۱۰ ۰/۲ ۱۱/۲ -۱/۲
۳۶ باروت و مواد منفجره ۱۰ ۰/۰ ۱۵
۳۷ محصولات عکاسی و سینماتوگرافی ۱۰ ۰/۰ ۱۹/۳ -۹/۳
۳۸  محصولات گوناگون صنایع شیمیایی ۱۰ ۵/۶ ۴/۱ ۵/۹
۳۹  مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد ۱۰ ۱۴/۱ ۱۰ ۰
۴۰  کائوچو و اشیاء ساخته‌شده از کائوچو ۱۰ ۰/۱ ۹/۳ ۰/۷
۴۱  پوست خام (غیر از پوستهای نرم) و چرم ۱۵ ۰/۰ ۱۳/۳ ۱/۷
۴۲ اشیاء ساخته شده از چرم ۱۵ ۰/۰ ۱۳/۵ ۱/۵
۴۳ پوستهای نرم طبیعی ۱۵ ۰/۰ ۳۰/۷ -۱۵/۷
۴۴  چوب و اشیاء چوبی؛ زغال چوب ۱۵ ۰/۴ ۶/۱ ۸/۹
۴۵ چوب پنبه ۱۵ ۰/۰ ۱۵ ۰
۴۶  مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی ۱۵ ۰/۰ ۲۴
۴۷ خمیر چوب یا سایر مواد الیافی سلولزی؛ کاغذ یا مقوا برای ۱۵ ۰/۰ ۰ ۱۵
۴۸ کاغذ و مقوا؛ اشیاء ساخته شده از خمیر کاغذ ۱۵ ۰/۴ ۱۳/۹ ۱/۱
۴۹ کتاب، روزنامه، تصویر و سایر محصولات صنعت چاپ، ۱۵ ۰/۰ ۴/۳ ۱۰/۷
۵۰  ابریشم ۱۵ ۰/۰ ۶/۸ ۸/۲
۵۱  پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان، نخ و پارچه‌های تار و پود‌باف از موی یال و دم ۱۵ ۰/۰ ۱۴/۱ ۰/۹
۵۲  پنبه ۱۵ ۰/۰ ۱۰/۶ ۴/۴
۵۳  سایر الیاف نسجی نباتی؛ نخ کاغذی و پارچه‌های تار و پودباف از نخ کاغذی ۱۵ ۰/۰ ۵/۵ ۹/۵
۵۴  رشته‌های سنتتیک یا مصنوعی (Man-Made) ۱۵ ۰/۱ ۹/۷ ۵/۳
۵۵  الیاف سنتتیک یا مصنوعی غیر یکسره (Man-made staple) ۱۵ ۰/۵ ۱۰/۳ ۴/۷
۵۶  اوات، نمد و پارچه‌های نبافته؛ نخ‌های ویژه؛ ریسمان، طناب و کابل و اشیاء ساخته شده از آنها ۱۵ ۰/۱ ۱۲/۸ ۲/۲
۵۷  فرش و سایر کفپوش‌ها از مواد نسجی ۱۵ ۱/۹ ۴۰ -۲۵
۵۸ پارچه های تارو پود باف مخصوص ۱۵ ۰/۱ ۱۵ ۰
۵۹  پارچه‌های نسجی آغشته، اندوده، پوشانده یا مطبق‌شده؛ اشیاء نسجی از انواع مناسب برای مصارف صنعتی ۱۵ ۰/۰ ۱۵/۳ -۰/۳
۶۰  پارچه‌های کشباف یا قلاب باف ۱۵ ۰/۰ ۱۵ ۰
۶۱  لباس و متفرعات لباس، کشباف یا قلاب‌باف ۱۵ ۰/۲ ۱۷/۸ -۲/۸
۶۲  لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیرقلاب‌باف ۱۵ ۰/۳ ۱۴ ۱
۶۳  سایر اشیاء نسجی دوخته و مهیا؛ مجموعه‌ها؛ لباس و اشیاء نسجی مستعمل؛ ضایعات و کهنه پاره‌های نسجی ۱۵ ۱/۲ ۱۷/۲۵ -۲/۲۵
۶۴ کفش، گتر و اشیاء همانند، اجزاء این اشیاء ۱۵ ۰/۹ ۱۲/۶ ۲/۴
۶۵  کلاه و اجزاء کلاه ۱۵ ۰/۰ ۱۲/۷ ۲/۳
۶۶ چتر بارانی، چتر آفتابی، عصا، عصای صندلی ۱۵ ۰/۰ ۱۵/۷ -۰/۷
۶۷ پر و پر نرم آماده و اشیاء ساخته شده از پ ۱۵ ۰/۰ ۱۸/۷۵ -۳/۷۵
۶۸ مصنوعات از سنگ، گچ، سیمان، پنبه نسوز ۱۵ ۲/۵ ۱۴/۳ ۰/۷
۶۹  محصولات سرامیکی ۱۵ ۴/۷ ۸/۹ ۶/۱
۷۰  شیشه و مصنوعات شیشه‌ای ۱۵ ۱/۹ ۱۲/۴ ۲/۶
۷۱ مروارید سنگها و فلزات گرانبها ۰/۵ ۰/۰ ۳/۵
۷۲  چدن، آهن و فولاد ۱۰ ۲/۳ ۲/۸ ۷/۲
۷۳  مصنوعات از چدن، آهن یا فولاد ۱۰ ۳/۴ ۸/۱ ۱/۹
۷۴  مس و مصنوعات از مس ۱۰ ۰/۱ ۷/۴ ۲/۶
۷۵ نیکل ۱۰ ۰/۰ ۶ ۴
۷۶  آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم ۱۰ ۰/۵ ۱۰ ۰
۷۷
۷۸  سرب و مصنوعات از سرب ۱۰ ۰/۰ ۵ ۵
۷۹  روی و مصنوعات از روی ۱۰ ۰/۰ ۵/۸ ۴/۲
۸۰ قلع ۱۰ ۰/۰ ۷/۵ ۲/۵
۸۱ سایر فلزات ۱۰ ۰/۰ ۵/۵ ۴/۵
۸۲  ابزارها، ابزار آلات، مصنوعات چاقوسازی، قاشق و چنگال، از فلزات معمولی؛ اجزاء و قطعات این مصنوعات از فلزات معمولی ۱۰ ۰/۰ ۱۱/۶ -۱/۶
۸۳  مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی ۱۰ ۰/۱ ۱۴
۸۴ ماشین آلات مکانیکی ۱۰ ۵/۲ ۶/۷۵ ۳/۲۵
۸۵ -ماشین آلات و دستگاههای برقی و اجزاء و قطعات آنها؛ ۳۰ ۲/۱ ۱۳/۸ ۱۶/۲
۸۶ لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای، نواقل روی خط راه آهن و اجزاء ۱۵ ۰/۰ ۰ ۱۵
۸۷  وسایل نقلیه زمینی غیر ریلی ۱۵ ۱/۵ ۱۱/۷ ۳/۳
۸۸ وسایل نقلیه هوایی، فضایی و اجزاء و قطعات آنها ۱۵ ۰/۰ ۶/۲۵ ۸/۷۵
۸۹  کشتیها، قایق‌ها و شناورها ۱۵ ۰/۰ ۱۰/۵ ۴/۵
۹۰ آلات و دستگاههای اپتیک ۱۵ ۰/۸ ۱۰/۲ ۴/۸
۹۱ اشیاءصنعت ساعت سازی ۱۵ ۰/۰ ۲۰/۷ -۵/۷
۹۲ آلات موسیقی؛ اجزاء و ق ۱۵ ۰/۰ ۱۸/۳ -۳/۳
۹۳ -اسلحه و مهمات ۳۰ ۰/۰ ۳۴/۵ -۴/۵
۹۴ مبل؛ مبلهای طبی  جراحی؛ اسباب تختخواب و همانند؛ چراغ و ۱۵ ۰/۴ ۱۸/۶ -۳/۶
۹۵  بازیچه، اسباب‌بازی و لوازم ورزش؛ اجزاء و قطعات و متفرعات آنها ۱۵ ۰/۰ ۱۱/۶ ۳/۴
۹۶  مصنوعات گوناگون ۱۵ ۰/۱ ۲۰/۶ -۵/۶
۹۷  اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه ۳۰ ۰ ۵۰ -۲۰
جمع ۱۰۰ ۱۳ ۰
منبع: وب‌سایت دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت ایران

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed