صادرات کالاهای قزوین مربوط به عراق است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: عمده صادرات کالاهای استان به کشورهای همسایه هستند که در این میان بیشترین میزان با ۶۷ درصد مربوط به عراق است.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، منوچهر حبیبی افزود: از این حیث کشورهای ترکیه، سوریه و پاکستان نیز در ردیف های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه رشد صادرات برای حمایت از کالای ایرانی و تقویت تولید و صنعت داخلی ضروری است،اظهار کرد: میزان صادرات قزوین در سال گذشته از گمرک استان ۵۸۰ میلیون دلار بوده که حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت: میزان صادرات استان پارسال با احتساب کالاهای صادر شده از دیگر استان ها ۸۱۱ میلیون دلار بوده است.

حبیبی اظهار کرد: میزان واردات استان نیز سال گذشته ۸۴۲ میلیون دلار بود که نسبت به سال قبل ۳۶ درصد رشد داشت.
وی همچنین گفت: امیدواریم امسال میزان صادرات استان از مرز یک میلیارد دلار عبور کند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed