افزایش تعرفه گمرکی برخی از کالاهای وارداتی به عراق

شورای وزیران عراق در جلسه مورخ ۲۰۱۸/۶/۵ با استناد به قانون حمایت از تولیدات عراقی، افزایش تعرفه های گمرکی ذیل را به مدت ۴ سال برای همه کشور ها به وزارت صنایع و معادن آن کشور جهت اجرا از تاریخ ۲۰۱۸/۸/۵ اعلام نمود.

نام کالا تعرفه گمرکی درصد افزایش نسبت به قیمت پایه
۱ کت و شلوار مردانه ۶۲۰۳۱۹۰۰ ۲۰%
۲

سفید کننده لباس و جلادهنده های ظروف

۳۴۰۲۲۰۱۰ و ۳۴۰۲۲۰۲۲ ۳۰%
۳ مرغ و قطعات مرغ و کلیه تولیدات در قسمت های تعرفه گمرکی (۰۲،۰۷) جوجه مرغ، گوشت منجمد ۵۰%
۴ کیوسک های برق ۲۶%
۵ خامه و واکسن نیوکاسل و واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک PPR با تعرفه های گمرکی (۰۴۰۲۹۱۲۰، ۰۴۰۲۹۹۲۰، ۳۰۰۲۳۰۰۰) ۱۰۰%
۶

بلوک ثرمستون و

LANSOPRAZOL 15MG TABLET

۶۸۱۰۱۱۰۰ و ۳۰۰۴۳۹۰۰ ۲۷%
۷ کتاب های درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه ۴۹۰۱۹۹۳۰ ۲۰۰%
۸ چیپس سیب زمینی ۱۹۰۵۹۰۸۰ ۸۵%

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed