عادل عبدالمهدی مامور تشکیل کابینه عراق شد

رئیس جمهور جدید عراق عادل عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، برهم صالح رئیس جمهور جدید عراق عادل عبدالمهدی را مامور تشکیل کابینه این کشور کرد .

 عبدالمهدی طی یک ماه باید وزرای کابینه خود را تعیین و معرفی کند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed