مجمع عمومی و عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

مجمع عمومی و عادی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر دوشنبه ۳۰ مهرماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این مجمع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در خصوص عملکرد این اتاق و ترازنامه مالی تأیید و با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در ادامه این نشست مطابق با تشریفات مندرج در اساسنامه انتخابات بازرس اصلی و علی البدل در دستور کار قرار گرفت و پس از رأی گیری، بازرس و حسابرس قانونی شرکت شاخص اندیشان به عنوان بازرس اصلی و آقای سیروس شهسواری مقدم به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در پایان نیز روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخاب گردید.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed