تشکیل وزارت بازرگانی در کشور با توجه به جنگ تجاری ضروری است

وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: تشکیل وزارت بازرگانی در کشور با توجه به جنگ تجاری در دنیا و همچنین نقش آفرینی بالا در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

به نقل از خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق گفت: وزارت بازرگانی جزء ضرورت های اقتصاد کشور به خصوص در شرایط غیر معمول است. این وزارتخانه در رابطه با تولید، تامین، ذخیره، قیمت گذاری، توزیع، نظارت، اصناف، صادرات، مدیریت واردات همه و همه نقش آفرین است.

وی همچنین اظهارداشت: وزارت بازرگانی در یک کلام برآیند همه تلاش های اقتصادی است.

وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق گفت: بخش بازرگانی به دلیل اهمیت و دامنه مسائل مختلف نیازمند یک وزارتخانه مستقل است.

وی در ادامه افزود: بخش بازرگانی کشور امروز دارای یک نهاد مستقل نیست و امر تجارت در بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف تقسیم شده است.

آل اسحاق تصریح کرد: برای انسجام در ساختار تجارت باید یک نهاد مستقل شکل گیرد.

وی اظهارداشت: تشکیل وزارت بازرگانی در کشور با توجه به جنگ تجاری در دنیا و همچنین نقش آفرینی بالا در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وزیر اسبق بازرگانی و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق یادآورشد: وزارت بازرگانی امروز در بسیاری از کشورهای دنیا همچون آمریکا، روسیه، چین و غیره وجود داشته و ایفای نقش می کند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed