تفاهم نامه ایران و عراق در ایجاد گذرگاه‌های رسمی

به منظور تسهیل و تسریع در توسعه مبادلات تجاری و مسافری در مرز‌های مشترک و در زمینه ایجاد و ساماندهی گذرگاه‌های رسمی بین ایران و عراق امضاء توافقنامه صورت گرفت.

خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور نوشت: شهریار حیدری مدیرکل امور مرزی و رئیس کارگروه مرز‌های رسمی وزارت کشور و کاظم محمد بریسم العقابی رئیس هیات گذرگاه‌های مرزی جمهوری عراق در زمینه ایجاد و ساماندهی گذرگاه‌های رسمی بین ایران و عراق مطابق توافقات و تعهدات دوجانبه، توافقنامه امضاء کردند.

این توافقات در چارچوب روابط دوستانه و رو به گسترش و همچنین به منظور تسهیل و تسریع در توسعه مبادلات تجاری و مسافری در مرز‌های مشترک و پیرو توافقات راهبردی دو کشور در خلال سفر هیات عالی رتبه عراقی به ریاست عادل عبدالمهدی نخست وزیر جمهوری عراق در هفده فروردین صورت گرفت.

توافقات انجام شده در این تفاهم نامه؛ راه اندازی مرز خسروی برای مسافرین، زائرین و ترانزیت _ رسمی شدن مرز سومار _ رسمی شدن مرز‌های شوشمی و شیخ صله در استان کرمانشاه_ پیگیری راه اندازی مرز تیله کوه در استان کرمانشاه _ راه اندازی مرز چیلات و چنگوله در مرز ایلام _ رسمی شدن مرز سیرابند در استان کردستان _ رسمی شدن مرز کیله در استان آذربایجان غربی را شامل می‌شود.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed