تقویم برگزاری کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

*شایان ذکر است جلسات کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۶:۰۰ بر اساس تاریخ های جدول فوق برگزار خواهد شد و در صورت هرگونه تغییر احتمالی زمان برگزاری مراتب به اطلاع اعضای محترم این اتاق خواهد رسید.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed