مکانیسم جدید ورود دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از تمامی کشورها به عراق

طبق اطلاع واصله از وزارت امور  خارجه، سازمان گمرکات عراق مکانیسم جدید ورود دارو - تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی صادره از کلیه کشورها به عراق که از تاریخ ۲۰۱۹/۸/۱ به شرح ذیل اقدام خواهد شد، ابلاغ نموده است.

“صرفاً گمرک بغداد در ابوغریب و شالجیه نقاط گمرکی مورد تایید برای محصولات فوق الاشاره خواهد بود و با تعیین مهلت ۱۲۰ روزه از تاریخ فوق ورود دارو - تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی فقط از گذرگاه‌های فرودگاه بغداد - نجف - بصره(ام‌ القصر) - طربیل - منذریه - ابراهیم الخلیل - انجام می گردد در این ارتباط تصریح شده است هرگونه ورود اقلام یاد شده بجز گذرگاه‌های تعیین شده بعنوان قاچاق تلقی و طبق ماده ۱۹۲ قانون گمرکات ۲۳ سال ۱۹۸۴ عمل خواهد شد.”

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed