آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

به اطلاع اعضای اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه این اتاق روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ به ترتیب از ساعت ۱۵ الی ۱۶ و ۱۶ الی ۱۸ در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در خیابان طالقانی – نبش خیابان موسوی – پلاک ۱۷۵ – طبقه هشتم برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

۱- بررسی و تصویب اساسنامه جدید اتاق های مشترک مصوب شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ایران

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه:

۱-ارائه گزارش عملکرد و گزارش مالی

۲-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-تعیین ورودیه اعضای جدید و حق عضویت سالانه اعضاء

۴-انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس

۵-سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عادی سالیانه باشد

لازم به ذکر است افرادی که قصد کاندیداتوری در هیأت مدیره را دارند می بایست حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ درخواست کتبی خود را به دبیرخانه اتاق مشترک ارسال نماید.

هیأت مدیره

شایان ذکر است مجمع عمومی فوق العاده مذکور بر مبنای اساسنامه فعلی این اتاق برگزار خواهد شد و در صورت تصویب اساسنامه جدید اتاق های مشترک مصوب شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی ایران، مجمع عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق بر اساس اساسنامه جدید برگزار خواهد گردید.

تصویر آگهی مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه این اتاق در روزنامه همشهری مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed