تمام پست های موجود در : فرصت های بازرگانی در عراق

ثبت نام در کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در کویت

به نقل از پایگاه اینترنتی دبیر میز عراق سازمان توسعه تجارت ایران، با توجه به برگزاری کنفرانس بین المللی بازسازی عراق در کویت از تاریخ ۲۳ لغایت ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ در کویت و اعلام آخرین … ادامه مطلب…