عدم امکان پذیرش مراجعین حضوری در اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از تاریخ پنجم لغایت هشتم و روز یازدهم فروردین ۱۴۰۳

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می‌رساند: دبیرخانه این اتاق همچون سنوات گذشته در هفته دوم فروردین ماه سال آینده از تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ همچنین روز یازدهم فروردین سال آتی هرروز در ساعات اداری بصورت تلفنی و مجازی دایر بوده و پاسخگوی متقاضیان اخذ خدمت می باشد. لیکن با توجه به شرایط زمانی و مکانی امکان پذیرش مراجعین بصورت حضوری صرفاً در ایام مذکور میسور نبوده و پذیرش حضوری مراجعین و متقاضیان از روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ در ساعات اداری صورت خواهد پذیرفت.

مزید امتنان است در تماسها و مکاتبات و ارسال مراسلات مفاد این اطلاعیه ملحوظ نظر قرار گیرد.

Sorry - Comments are closed