معاون وزیر تجارت عراق: روابط اقتصادی ایران و عراق درسطح مطلوب نیست

‘ولید حبیب الموسوی’ معاون وزیر تجارت عراق گفت: روابط اقتصادی میان ایران و عراق در سطح خوبی است اما به هیچوجه مطلوب ما نیست و باید در همه سطوح افزایش یابد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، وی روز پنجشنبه در حاشیه سفر محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به بغداد، درگفتگوی اختصاصی با ایرنا، این سفر و برنامه های آن را تکمیل کننده اهداف سفر اخیر حیدر العبادی نخست وزیر عراق به تهران دانست.
الموسوی گفت: با توجه به اشتراکات فراوان فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان دولت ملت ایران و عراق انتظار ما از سطح روابط اقتصادی بسیار بالاتر از وضعیت موجود است و تلاش می کنیم در طول این سفر زمینه های آن را فراهم کنیم.
وی گفت: هیات ایرانی و عراقی با انجام مذاکرات در بخش های مختلف صنعتی، بازرگانی، ویزا، تبادل تجاری و کالا و … راهکاری توسعه روابط در حوزه های گوناگون را بررسی و عملیاتی خواهند کرد.
محمد شریعتمداری عصر چهارشنبه در راس یک هیات از وزارتخانه متبوع و برخی وزارتخانه ها و سازمان های اقتصادی دیگر وارد بغداد پایتخت عراق شد.

Sorry - Comments are closed