روند مثبت صادرات برق ایران در سال جهش تولید

امسال صادرات برق ایران تا نیمه اردیبهشت‌ با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۳۶ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) نوشت: جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۸ به کشور‌های ارمنستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان، عراق و جمهوری خودمختار نخجوان صادرات برق داشته است. مجموع انرژی ارسال شده ایران به این کشور‌ها در این سال هشت میلیارد و ۳۱ میلیون کیلووات ساعت بوده که میزان صادرات برق ایران در مقایسه با سال ۹۷ حدود یک میلیارد و ۷۳۶ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته و ارزآوری خوبی هم برای کشور به همراه داشته است.

بیشترین انرژی ارسال شده برون مرزی در این سال با ۶ میلیارد و ۶۵۲ میلیون کیلووات ساعت مربوط به کشور عراق بوده که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۳۴.۶ درصدی داشته است و پس از آن کشور‌های افغانستان (۷۷۵ میلیون کیلووات ساعت)، پاکستان (۵۱۶ میلیون کیلووات ساعت)، ارمنستان (۵۳ میلیون کیلووات ساعت) و جمهوری خودمختار نخجوان (۳۳ میلیون کیلووات ساعت) قرار داشته‌اند.

میزان واردات انرژی نیز در سال ۹۸ حدود یک میلیارد و ۳۲۹ میلیون کیلووات ساعت بوده است که یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون کیلووات ساعت از این رقم مربوط به ارمنستان و ۳۴ میلیون کیلووات ساعت از آن نیز مربوط به جمهوری خودمختار نخجوان بوده است. بر همین اساس میزان صادرات برق ایران در سال گذشته بیش از ۶ برابر انرژی دریافت شده برون مرزی بوده است.

در سال گذشته کشور عراق ۸۲٫۸ درصد، افغانستان ۹٫۷ درصد، پاکستان ۶٫۴ درصد و ارمنستان ۰٫۷ درصد سهم صادرات برق ایران را به خود اختصاص داده بودند. در همین سال بیش از ۹۷ درصد واردات برق ایران نیز مربوط به کشور ارمنستان بوده است.

در سال ۹۹ هم صادرات برق ایران تا نیمه اردیبهشت‌ ماه با رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۳۶ میلیون کیلووات ساعت رسیده است و روند مثبت صادرات برق ایران در سال جهش تولید همچنان ادامه دارد.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed