تمام پست های موجود در : کمیسیون دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت

اولین جلسه کمیسیون دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون دارو، تجهیزات پزشکی و گردشگری سلامت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه جاری برگزار شد. در این نشست با انجام رأی‌گیری برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون … ادامه مطلب…