تمام پست های موجود در : کمیسیون فناوری اطلاعات

بررسی راهکارهای ورود به بازار عراق در حوزه فناوری اطلاعات

دومين جلسه كميسيون “فناوری اطلاعات و ارتباطات” اتاق مشترك بازرگانی ايران و عراق عصر روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه جاری با حضور شركت های فعال حوزه IT و شركت هاي راغب به ارائه خدمات الكترونيك جهت بازاریابی … ادامه مطلب…

تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز چهارشنبه 22 اسفند ماه 1397 با حضور اعضای این کمیسیون در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد. در ابتدای این نشست … ادامه مطلب…