تمام پست های موجود در : کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان

بررسی نتایج برگزاری همایش تجاری ایران و عراق

جلسه کمیسیون ” خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز چهارشنبه 22 فروردین با حضور اعضاء و مهمانان این کمیسیون برگزار شد. در ابتدای جلسه رضا مونسان گزارشی … ادامه مطلب…

پروژه های نیمه تمام و استراتژیک عراق در کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان تشریح شد

اولین جلسه کمیسیون “خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز چهارشنبه 9 اسفندماه با شرکت اعضای کمیسیون و حضور نمایندگان شرکت خیرات السبطین وابسته به عتبه حسینی … ادامه مطلب…

انتخابات کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون «خدمات فنی و مهندسی و صنعت ساختمان» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، روز دوشنبه نهم بهمن ماه برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر”سید حمید حسینی” دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و … ادامه مطلب…

راه‌اندازی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند با عنایت به مصوبه هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، کمیسیون “خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان” به زودی تشکیل می … ادامه مطلب…