راه‌اندازی کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند با عنایت به مصوبه هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، کمیسیون “خدمات فنی، مهندسی و صنعت ساختمان” به زودی تشکیل می گردد.

علاقمندان به حضور در کمیسیون مذکور  و همچنین اعضای سابق کمیسیون خدمات فنی، مهندسی می توانند با تکمیل و ارسال فرم ذیل علاقمندی خود را اعلام نمایند.

Sorry - Comments are closed