اولین جلسه کمیسیون نفت، نیرو و انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

اولین جلسه کمیسیون نفت، نیرو و انرژی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز سه‌شنبه بیست و هشتم آذرماه سال جاری برگزار و پس از انجام رأی‌گیری برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون، خانم “فاطمه شعبانی” بعنوان رئیس، آقای “علیرضا توکلی” بعنوان نایب رئیس اول، خانم “فاطمه تاژ” بعنوان نایب رئیس دوم و آقایان “رضا فرزی” و “ابوالفضل قندچی” به ترتیب بعنوان اعضای علی البدل اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

 
 

Sorry - Comments are closed