تمام پست های موجود در : کمیسیون صنایع غذایی

تشریح مشوق های صادراتی در جلسه کمیسیون صنایع غذایی

جلسه کمیسیون “صنایع غذایی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با حضور اعضا و مهمانان این کمیسیون روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه برگزار شد. در این جلسه مهندس وحدت منش “رئیس گروه مشوق های صادراتی” سازمان … ادامه مطلب…

بررسی ظرفیت های تجاری استان بصره عراق در جلسه کمیسیون صنایع غذایی

جلسه کمیسیون «صنایع غذایی» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با حضور اعضای این کمیسیون دوشنبه 25 دی ماه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، اخبار و اطلاعات یک ماه گذشته مرتبط با کمیسیون مورد … ادامه مطلب…

بررسی تعرفه های واردات کالا به عراق در کمیسیون صنایع غذایی

جلسه کمیسیون “صنایع غذایی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، عصر روز چهارشنبه 28 آذر ماه برگزار شد. در این جلسه دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: تغییراتی در تعرفه های … ادامه مطلب…