تشریح مشوق های صادراتی در جلسه کمیسیون صنایع غذایی

جلسه کمیسیون “صنایع غذایی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، با حضور اعضا و مهمانان این کمیسیون روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه برگزار شد.

در این جلسه مهندس وحدت منش “رئیس گروه مشوق های صادراتی” سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه اهداء جوایز صادراتی از سال 1380 شروع شده است، به تشریح آیتم های مد نظر سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت مبالغ حمایتی پرداخت.

در ادامه حاضرین به بیان برخی ملاحظات همچنین مشکلات مجموعه متبوع خود پرداختند. از جمله موضوعات مطرح در این بخش از جلسه می توان به شناخت میدانی و آشنایی با تنوع سلائق به عنوان یکی از مهمترین دلایل موفقیت در ورود به بازار کشور هدف، توجه بیش از پیش مسئولین ذیربط به مشکلات داخلی در امر صادرات و حمایت دولت از تولید کننده داخلی اشاره کرد.

گره زدن ظرفیتهای صنعتی کشورمان با عراق، شراکت با طرف عراقی در بخش تولید و ورود به بازار خدمات و صنعت عراق همچنین مشکلات بانکی و تبادلات مالی و مشکلات تحمیلی از سوی ترخیص کاران عراقی به عنوان دو مشکل اساسی فعالیت تجار ایرانی در عراق از دیگر مباحث مطرح شده توسط حاضران در این نشست بود.

Sorry - Comments are closed