برگزاری اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولین جلسه کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز سه‌شنبه بیست و هشتم آذرماه سال جاری برگزار و پس از انجام رأی‌گیری برای انتخاب هیأت رئیسه کمیسیون، آقای “مهدی مجیدی نیا” بعنوان رئیس، آقای “محمد صبوری” بعنوان نایب رئیس اول و آقای “خیرالله سلیمیان ریزی” بعنوان نایب رئیس دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

Sorry - Comments are closed