تمام پست های موجود در : کمیسیون تجارت و بازرگانی

برگزاری جلسه کمیسیون تجارت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “تجارت و بازرگانی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه 23 مهر  جاری در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد. در این جلسه دکتر “سید حمید حسینی” دبیر کل اتاق … ادامه مطلب…

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد

انتخابات کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در تاریخ 23 خرداد ماه سال جاری برگزار شد. در اولین نشست کمیسیون تجارت و بازرگانی اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق انتخابات به … ادامه مطلب…