برگزاری جلسه کمیسیون تجارت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

جلسه کمیسیون “تجارت و بازرگانی” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه 23 مهر  جاری در محل سالن جلسات این اتاق برگزار شد.

در این جلسه دکتر “سید حمید حسینی” دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان آمار صادرات شش ماهه نخست سال جاری به کشور عراق از رشد چشمگیر آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: ایران پس از چین، دومین شریک تجاری کشور عراق است.

سید حمید حسینی در ادامه از اخذ موافقت اتاق بازرگانی ایران برای بازگشایی پنج مرکز تجاری کشورمان در عراق خبر داد و افزود: مرکز تجاری بصره در اولویت بازگشایی خواهد بود.

در ادامه این نشست “سید محمد هاشمی فرد” رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق نیز با ارائه گزارشی از سفر هیات تجاری موصل به ایران به تشریح اهمیت بازار شهر موصل عراق برای تجار و بازرگانان ایرانی پرداخت و بر استفاده از همه استانداردهای بازرگانی در مراودات با شرکت های موصل و اهمیت این بازار تاکید کرد.

شایان ذکر است اعضای حاضر در ادامه جلسه با بیان مشکلات ناشی از پیمان سپاری ارزی بر روند صادرات به عراق، خواستار حل این مشکل از سوی مسئولین تصمیم گیر شدند.

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تا کنون چندین جلسه در این خصوص در دستگاه های ذیربط برگزار شده است به تشریح جلسه در دفتر معاون اول رئیس جمهور در این زمینه پرداخت و افزود: اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق پیگیر جدی حل این مشکل از طریق دستگاه های مسئول خواهد بود.

Sorry - Comments are closed