بررسی راهکارهای ورود به بازار عراق در حوزه فناوری اطلاعات

دومین جلسه کمیسیون “فناوری اطلاعات و ارتباطات” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه جاری با حضور شرکت های فعال حوزه IT و شرکت های راغب به ارائه خدمات الکترونیک جهت بازاریابی در کشور عراق برگزار شد.

اعضای این کمیسیون در این نشست به بیان تجربیات و نقطه نظرات و سابقه فعالیت های شرکت متبوع خود در حوزه فناوری اطلاعات در کشور عراق پرداختند.

بررسی راهکار های ورود به بازار عراق در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص از دیگر مباحث مطرح در این نشست بود.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed