بررسی راهکارهای ورود به بازار عراق در حوزه فناوری اطلاعات

دومين جلسه كميسيون “فناوری اطلاعات و ارتباطات” اتاق مشترك بازرگانی ايران و عراق عصر روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه جاری با حضور شركت های فعال حوزه IT و شركت هاي راغب به ارائه خدمات الكترونيك جهت بازاریابی در کشور عراق برگزار شد.

اعضای این کمیسیون در این نشست به بیان تجربيات و نقطه نظرات و سابقه فعالیت های شرکت متبوع خود در حوزه فناوری اطلاعات در کشور عراق پرداختند.

بررسی راهکار های ورود به بازار عراق در زمینه فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاداتی در این خصوص از دیگر مباحث مطرح در این نشست بود.

Sorry - Comments are closed