مجمع عمومی عادی اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق می رساند: مجمع این اتاق در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵ در محل اتاق بازرگانی ایران واقع در تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، پلاک ۱۷۵-طبقه اول تشکیل می شود.

بدینوسیله از کلیه اعضاء دعوت می شود اصالتاً یا صرفاً با وکالت رسمی در محل مذکور حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:

  • ارائه گزارش عملکرد هیأت مدیره
  • ارائه گزارش بازرس و ناظر مالی
  • انتخاب بازرس قانونی و علی البدل

شایان ذکر است درصورتیکه مجمع نوبت اول به حدنصاب نرسد مجمع نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ساعت ۱۵ و در همان مکان برگزار خواهد شد.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed