اتحادیه اروپا بسته مالی را برای کمک به بازسازی عراق تصویب کرد

کمیسیون اروپا روز بیست و هفتم نوامبر یک بسته ۵۶/۵ میلیون یورویی برای اشتغالزایی و افزایش حمایت از پناهجویان و کسانی که در عراق آواره هستند تصویب کرده است.

به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، کمیسیون اروپا در اجرای تعهدات خود برای کمک به بازسازی عراق، یک بسته ۵۶/۵ میلیون یورویی کمک مالی به این کشور را به تصویب رساند.

در پایگاه اینترنتی کمیسیون اروپا آمده است: کمیسیون اروپا روز بیست و هفتم نوامبر یک بسته ۵۶/۵ میلیون یورویی برای اشتغالزایی و افزایش حمایت از پناهجویان و کسانی که در عراق آواره هستند تصویب کرده است. با این مبلغ، کل کمک های اتحادیه اروپا به عراق در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۹ میلیون یورو می رسد و این مبلغ بخشی از چهارصد میلیون یورویی است که این اتحادیه در فوریه ۲۰۱۸ در کنفرانس بازسازی عراق در کویت متعهد به پرداخت آن شده بود.

عراق برای بازسازی مناطق آسیب دیده و کمک به مردم نیازمند با چالش های متعددی مواجه است. هدف از این بسته کمک به توسعه مناطق شهری موصل و بصره و مناطق روستایی نینوا است. این اقدام به بازگشت آوارگان، درآمدزایی برای جوانان و زنان آسیب پذیر و برآوردن نیازهای ضروری آنها کمک خواهد کرد. این کمک مالی همچنین با ارائه سرمایه اولیه به جوانان برای کارآفرینی آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این کمک مالی با حمایت از رشد اقتصادی پایدار در عراق، به اهداف توسعه پایدار و اولویت های دولت عراق کمک می کند.

این مبلغی که اخیرا به تصویب رسید همچنین شامل پانزده میلیون یورو کمک به صندوق امانت منطقه ای اتحادیه اروپا در واکنش به بحران سوریه است که هدف اصلی آن پاسخ سریع و منسجم به نیازهای حاصل از آوارگی گسترده از بحران داخلی عراق و بحران سوریه است. هدف این اقدام همچنین ارتقای خدمات عمومی در بخش هایی مانند آموزش و بهداشت و سلامت است. این بسته دسترسی به امکانات معیشتی را برای پناهندگان و آوارگان داخلی افزایش خواهد داد. این بسته مالی همچنین از سیاست بلند مدت عراق برای حمایت و حفاظت ساکنین این کشور حمایت می کند.

این بسته کمک مالی که اخیرا به تصویب رسید تکمیل کننده بسته ۷۲/۵ میلیون یورویی است که اکتبر گذشته با هدف ثبات و رشد اقتصادی-اجتماعی عراق از طریق حمایت از ارائه خدمات اولیه و بهبود شرایط زندگی در مناطق جنگی به تصویب رسید.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed