کارگروه های اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق(ویژه اعضای اتاق)

اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در نظر دارد در راستای ارتباطات بیشتر اعضا به منظور هم افزایی در حوزه تبادلات تجاری با عراق، کارگروه های ذیل را بصورت آنلاین برگزار نماید.

• کارگروه تجارت و بازرگانی

• کارگروه بانک و بیمه

• کارگروه صنعت

• کارگروه خدمات فنی و مهندسی

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در صورت تمایل به شرکت در جلسات کارگروه های فوق الذکر می توانند نسبت به تکمیل و ارسال فرم پیوست حداکثر تا تاریخ یکشنبه ۹۹/۰۷/۲۷ به آدرس ایمیل iraniraq@gmail.com یا شماره نمابر ۸۸۸۱۴۱۸۰ اقدام نمایند.

Sorry - Comments are closed