برگزاری انتخابات کمیسیون «صنعت و معدن» اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

 
جلسه کمیسیون “صنعت و معدن” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق عصر روز دوشنبه دهم دی ماه جاری برگزار شد.
در این نشست که با حضور صنعتگران عضو این اتاق برگزار شد، انتخابات به منظور تعیین هیأت رئیسه کمیسیون “صنعت و معدن” اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق صورت گرفت و آقای علی اکبر قاسمی به عنوان رئیس، آقای محمدرضا فقیهی به عنوان نائب رئیس اول و خانم شالیزه نوروزی فر به عنوان نائب رئیس دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed