تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولین جلسه کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۷ با حضور اعضای این کمیسیون در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید حمید حسینی – دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه اتاق بازرگانی گفت: خوشبختانه بخش زیادی از موضوعات مطرح شده در سفر اخیر رییس جمهورکشورمان به عراق مطالبات بخش خصوصی بوده که به آن توجه شده است.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کشور گفت:  امیدواریم با تشکیل این کمیسیون زمینه های توسعه فعالیت صنایع مرتبط این حوزه در عراق تقویت شود.

شایان ذکر است در اولین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق، انتخابات به منظور تعیین هیأت رئیسه این کمیسیون صورت گرفت و آقای”حمیدرضا رضاپناه”به عنوان رئیس، آقای سید صابر امامی و خانم طاهره خراسانی به ترتیب به عنوان نائب رئیس اول و دوم این کمیسیون انتخاب شدند.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed