صادرات روزانه ۳۸.۷ میلیون متر مکعب گاز در سال ۹۷

در سال گذشته به طور میانگین روزانه ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب گاز از کشور صادر شده که بخش اعظم آن به کشورهای ترکیه و عراق بوده است.

به نقل از خبرگزاری فارس، براساس گزارش مدیریت گازرسانی امور بهره برداری شرکت ملی گاز ایران، در سال گذشته به طور میانگین روزانه ۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار متر مکعب گاز از کشور صادر شده است.

طبق این آمار روزانه ۲۲ میلیون متر مکعب به ترکیه، ۱.۵ میلیون متر مکعب به آذربایجان، ۷۰۰ هزار متر مکعب به نخجوان، ۱۳ میلیون متر مکعب به عراق و ۱.۴ میلیون متر مکعب به ارمنستان صادر شده است.

این گزارش حاکی است در مجموع در سال ۹۷ حدود ۱۳ میلیارد و ۸۸۴ میلیون متر مکعب گاز از ایران صادر شده است که این رقم در مقایسه با سال ۹۶ به میزان ۶۲۲ میلیون متر مکعب افزایش داشته است. به عبارت دیگر، صادرات گاز ایران در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۱.۸ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

نکته جالب توجه این است که ایران در سال ۹۷ هیچ گونه واردات گاز از ترکمنستان نداشته است و عملیات سوآپ گاز به ارمنستان نیز از مهر ماه سال گذشته عملا متوقف شده بود.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed