حمایت از رایزنان بازرگانی فقط در حد شعار و حرف است

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان این که رایزن بازرگانی در حال حاضر کمتر از سفیر سیاسی نیست گفت: ما فقط درباره جایگاه و اهمیت ویژه رایزنان بازرگانی حرف می زنیم و در عمل حاضر به هزینه کردن برای آنها نیستیم.

به نقل از خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اذعان به جایگاه ویژه رایزن های بازرگانی در توسعه اقتصادی کشور گفت: توسعه روابط اقتصادی، بهبود صادرات و مدیریت واردات تا حد زیادی وابسته به نوع و مقدار تعامل تجاری اقتصادی بین کشورهاست.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه روابط تجاری کشورها رابطه نزدیکی با توسعه تجارت و امنیت ملی جوامع دارد افزود: ما اگر روابط تجاری را با کشورهای همسایه توسعه دهیم بسیاری از اهداف تجاری، اقتصادی و امنیتی و سیاسی مان نیز محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی خود، هاب منطقه محسوب می شود گفت: همسایگی ایران با ۱۵ کشور همسایه یک ظرفیت تجاری هزار میلیارد دلاری در سال را ایجاد کرده که بر اساس همین نوع کالاهای وارداتی و صادراتی کشورمان هم می توانیم بین۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از این ظرفیت بهره مند شویم.

آل اسحاق مطرح کرد: اقتصاد ایران از طرفی با چالش های فراوانی روبروست و از طرف دیگر هم با ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن درگیر شده و در عین حال نیز قرار است که جهش تولید و صادرات را دنبال کند لذا در چنین وضعیت چاره ای جز باز کردن تنفس گاه و نفس تجاری کشور نداریم.

وزیر اسبق بازرگانی معتقد است که اولین الزام در توسعه صادرات و مدیریت واردات، اقتدار و توانایی مسئولان و مدیران به ویژه رایزنان بازرگانی در هموار کردن این مسیر و رفع موانع است.

وی بازار عراق را یک ظرفیت ۲۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد ایران معرفی کرد و یادآور شد: ما در سال گذشته حدود ۱۱ میلیارد دلار از این بازار ۲۰ میلیاردی استفاده کردیم که البته زمینه ساز این کار بزرگ رایزنان بازرگانی بودند.
آل اسحاق بی توجهی به نقش رایزنان بازرگانی در توسعه اقتصاد و روابط تجاری را یک نوع فرصت سوزی دانست و گفت: از بین ۲۰۰ کشور دنیا بالای ۱۰۰ کشور می توانند با ایران رابطه تجاری داشته باشند اما ما فقط در شش کشور رایزن بازرگانی داریم.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به ویژگی های ضروری رایزنان بازرگانی تأکید کرد: یک رایزن بازرگانی نمودی از وزارت بازرگانی است بنابراین باید از قدرت و توانایی لازم و دانش اقتصادی برای برقراری تعامل تجاری بین دو کشور برخوردار باشد و در واقع یک فرد معمولی نیست.

وی با تصریح بر اینکه ما فقط درباره جایگاه و اهمیت ویژه رایزنان بازرگانی حرف می زنیم و در عمل حتی حاضر نیستیم برای آنها هزینه کنیم افزود: ما باید بپذیریم که ضریب نفوذ و تاثیر فعالیت رایزنان بازرگانی در حال حاضر کمتر از سفیران سیاسی نیست لذا مسئول اقتصاد بین دو کشور در سفارتخانه (رایزن بازرگانی) حداقل باید جایگاه دوم را داشته باشد نه یک جایگاه حاشیه ای.

آل اسحاق با انتقاد از اینکه مسئولان رایزنان ایران در حاشیه نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی اقتصادی قرار دارند تأکید کرد: ما برای حل شدن مسائل اقتصادی و تحقق جهش تولید باید رویکردمان را به مسئله تجارت داخلی و خارجی تغییر دهیم.

موارد مشابه

Sorry - Comments are closed