وزیر راه وشهرسازی برآمادگی ایران برای توسعه همکاری با عراق تاکید کرد

«محمد اسلامی»، وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران روزسه شنبه درتماس تلفنی با همتای عراقی خود بر آمادگی تهران برای توسعه همکاریهای همه جانبه با بغداد تاکید کرد.

به نقل از خبرگزاری ایرنا، وی در این تماس تلفنی، انتخاب «نازنین محمد وسو شیخ محمد» را به سمت وزیر آبادانی، مسکن و شهرسازی عراق در دولت «مصطفی الکاظمی» را به وی تبریک گفت.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه روابط و همکاریهای همه جانبه با عراق اعلام کرد.

اسلامی، ضمن آرزوی موفقیت برای دولت جدید عراق از وزیر آبادانی، مسکن و شهرسازی عراق برای سفر به ایران دعوت کرد.

Sorry - Comments are closed