بازگشت فعالیت مرز مهران به روال عادی

پس از مرزهای خسروی و چذابه، مرز مهران نیز در تمام روزهای هفته برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی به عراق فعال شد.

به نقل از خبرگزاری ایلنا، سخنگوی گمرک اظهار داشت: پس از مرزهای خسروی و چذابه، مرز مهران نیز در تمام روزهای هفته برای انجام تشریفات گمرکی کالاهای صادراتی به عراق فعال شد.

لطیفی افزود: پیش از این با موافقت طرف عراقی، این مرز فعالیت خود را از دو روز در هفته به چهار روز افزایش داده بود که از این هفته به غیر از جمعه فعالیت تجاری این مرز را شاهد خواهیم بود.

Sorry - Comments are closed