جلسه رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشور عراق برگزار شد

با توجه به تعیین وزارت نیروی ایران به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با کشور عراق و برنامه‌ریزی های در حال انجام برای برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، روز شنبه نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و وزیر نیروی کشورمان برای احصاء موانع و مشکلات و بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق برگزار شد.

در این نشست دکتر یحیی آل اسحاق با تبیین فرصت ها و چالش های موجود در توسعه روابط تجاری ایران با عراق، فهرستی از راهکارها و پیشنهادات این اتاق را جهت طرح در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به دکتر رضا اردکانیان تقدیم کرد.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات