سهم ۱۹ میلیارد دلاری تجارت ایران با همسایگان در ۷ ماه سال ۹۹

رییس کل گمرک گفت: میزان تجارت خارجی ایران با همسایگان در هفت ماه اول سال، بالغ بر ۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۶۲۳ تن کالا برابر با ۱۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون و۷۱ هزار و ۵۹۷ دلار بود.

خبرگزاری ایرنا به نقل از گمرک نوشت: «مهدی میر اشرفی» با بیان اینکه میزان تجارت ایران با همسایگان در مدت هفت ماه از لحاظ وزنی ۵۹ درصد و از لحاظ ارزش ۵۱ درصد را به خود اختصاص داده است اظهار داشت: کل تجارت خارجی در این مدت ۸۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تن به ارزش ۳۸ میلیارد و ۲۷۸ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: سهم صادرات ایران به همسایگان بالغ بر ۴۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۷۳ تن به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۲۲ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۲۳۲ دلار بوده است که ۶۳ درصد ارزش و  ۶۴درصد وزن کل صادرات کشور به همسایگان اختصاص یافته است.

میر اشرفی افزود: از میان کشورهای همسایه و هم مرز ایران، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان، ترکیه و امارات متحده عربی مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در هفت ماهه نخست سال بودند.

به گفته وی، بیشترین صادرات به کشور عراق با ۱۷ میلیون و ۶۸۳ هزار و ۴۱۴ تن کالا به ارزش چهار میلیارد و ۸۵۴ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۶۹۳ دلار و سپس به کشورهای امارات با هشت و نیم میلیون تن و ارزش دو میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار، ترکیه با چهار میلیون و ۷۹۴ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۴۸۹ میلیون دلار، افغانستان با چهار میلیون و ۷۷ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۲۵میلیون دلار و پاکستان با یک میلیون ۲۵۷هزار تن به ارزش ۴۹۱میلیون دلار بود.

رییس کل گمرک در خصوص واردات از کشورهای همسایه نیز تصریح کرد: در این مدت از ۱۰ کشور همسایه بالغ بر هشت میلیون و ۵۹۲ هزار و ۵۵۰ تن برابر با هشت میلیارد و ۹۷ میلیون و ۷۸۶ هزار و ۳۶۵ دلار کالا وارد کشور شده است که این میزان ۴۴ درصد وزن و ۴۰ درصد ارزش کل واردات کشور را شامل می شود.

وی خاطر نشان کرد: مبادی وارداتی ایران از میان همسایگان، امارات، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، عراق، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و ترکیه هستند که از این میان بیشترین میزان واردات از امارات متحده عربی به میزان دو میلیون و ۵۵۹ هزار و ۹۴ تن برابر با چهار میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۱۶۸ هزارو ۶۰۶ دلار، ترکیه با دو میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار و روسیه با ۶۷۱ میلیون دلار بودند.

وی افزود: صادرات ایران به کشورهای همسایه از لحاظ وزنی نزدیک به پنج برابر واردات از این کشورها است و تراز تجاری کشور نیز با همسایگان مثبت سه میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار است که در راستای سیاست توجه به همسایگان، مثبت ارزیابی می شود.

وی در خصوص تجارت با کشورهایی که دارای  مرز زمینی با ایران نیز گفت: ۴۴ درصد کل  صادرات از لحاظ  وزنی و ۴۷ درصد از لحاظ ارزش، ۱۶ درصد کل وزن واردات کشور و ۱۲ درصد ارزش آن به کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ارمنستان تعلق دارد.

Sorry - Comments are closed