احصاء موضوعات اولویت‌دار ارتقاء روابط اقتصادی ایران و عراق

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند:

پیرو نشست هیأت مدیره این اتاق و دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه، مقرر است با هدف احصاء موانع و ارتقاء روابط اقتصادی ایران و عراق پیشنهاداتی در قالب چند پروژه به حضور معاون اول رئیس جمهور ارائه گردد.

بر این اساس اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می توانند نقطه نظرات خود در قالب چهار موضوع اولویت‌دار ارتقاء روابط اقتصادی ایران و عراق همراه با ارائه راهکار را از طریق شماره نمابر ۸۸۸۱۴۱۸۰ – ۰۲۱ تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۵ به این اتاق ارسال نمایند.

شایان ذکر است نقطه نظرات ارسال شده پس از تجمیع با هماهنگی دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه به حضور معاون اول رئیس جمهور کشورمان ارائه خواهد شد.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات