رییس کل بانک مرکزی با مدیرعامل بانک تجارت عراق دیدار کرد

به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، همتی رییس کل بانک مرکزی با سالم چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI) دیدار کرد.

در دیدار امروز همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با سالم چلبی مدیرعامل بانک تجارت عراق روش های استفاده از منابع بانک مرکزی در این بانک مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

Sorry - Comments are closed

تبلیغات