فهرست کالاهای مشمول دریافت گواهی بازرسی جهت صادرات کالا به عراق

فهرست کالاهای مشمول دریافت گواهی بازرسی جهت صادرات کالا به عراق صادره از وزارت برنامه ریزی/سازمان استاندارد جمهوری عراق

منبع: واصله از رایزن بازرگانی جمهوری عراق در کشورمان

Sorry - Comments are closed

تبلیغات