گزارش تصویب مکانیسم های ورودی گروه های گردشگری در کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی عراق

کمیته عالی بهداشت و سلامت ملی عراق در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ با حضور نخست وزیر، سرپرست وزارت بهداشت و محیط زیست، وزیر کشور و جمعی از مقامات ارشد سایر وزارتخانه های این کشور جلسه خود را تشکیل داد و طی این جلسه مکانیسم های ورودی گروه های گردشگری از کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور های خارج از این حوزه را به تصویب رساند.

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق جهت اطلاع و امعان نظر در هنگام سفر احتمالی خود به کشور عراق می توانند گزارش و متن مصوبه فوق الذکر را که از مجاری دیپلماتیک در آن کشور اخذ گردیده از طریق لینک ذیل دریافت نمایند.

Sorry - Comments are closed