اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق متقاضی دریافت ویزای کشور عراق بخوانند

به اطلاع اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق می رساند: پیرو هماهنگی‌های بعمل آمده با سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق مقرر گردید لیست بازرگانان فعال در کشور عراق که تقاضای سفر و دریافت ویزا دارند توسط اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق تهیه و به دفتر نخست وزیر عراق و وزارت امور خارجه آن کشور اعلام گردد، لذا خواهشمند است شرکت‌هایی که تقاضای دریافت ویزا دارند نسبت به تکمیل و ارسال فرم ذیل به دبیرخانه این اتاق از طریق شماره نمابر ۸۸۸۱۴۱۸۰-۰۲۱ حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ اقدام نمایند تا ترتیبات لازم بعدی صورت پذیرد.

Sorry - Comments are closed