طرح جامع پایانه‌های مرزی سومار، شیخ‌صله و شوشمی تصویب شد

به نقل از خبرگزاری ایرنا، استاندار کرمانشاه گفت: طرح جامع پایانه‌های مرزی سومار، شیخ صله و شوشمی در کارگروه مرز استان تصویب شد و این طرح‌ها برای تصویب نهایی در کارگروه ویژه شورای امنیت ملی ارسال خواهد شد.

«هوشنگ بازوند» عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه ویژه مرز استان کرمانشاه در استانداری اظهار داشت: با تصویب طرح جامع سازمان پایانه های استان، منبعد مسوولیت کلی این پایانه ها با اداره کل پایانه های استان خواهد بود و دیگر مانند قبل به صورت جدا اداره نخواهد شد لذ ا این طرح نیازمند انسجام بود که خوشبختانه امروز به تصویب رسید.

استاندار کرمانشاه یکی از موضوعات بسیار مهم برای رونق استان را توجه به امر صادرات عنوان کرد و گفت: بازارچه ها و مرز از عوامل موثر در توسعه صادرات هستند لذا هر چقدر که بازارچه ها و امور مربوط به مرز ساماندهی شود این مهم نقش بسیار مهمی در توسعه صادرات خواهد داشت.

وی گفت: توسعه صادرات منجر به رونق اقتصادی استان می گردد لذا توجه به مرز و ساماندهی بازارچه ها از اولویت های مهم در استان است و مدیران ذیربط در این راستا وظیفه دارند که نهایت تلاش و کوشش خود را برای توسعه صادرات بکار گیرند.

Sorry - Comments are closed