وبینار راهکارهای توسعه و بهبود تجارت با کشور عراق

اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در صورت تمایل به حضور و دریافت لینک وبینار فوق می توانند درخواست خود را از طریق مکاتبه با آدرس ایمیل iraniraq@gmail.com مشتمل بر نام شرکت، نام و نام خانوادگی مدیر عامل، شماره همراه، زمینه فعالیت و شماره تماس شرکت حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ به این اتاق ارسال نمایند.

Sorry - Comments are closed